Historie Jizerské magistrály

Úprava běžeckých tratí má v Jizerských horách nejdelší historii v republice, začalo se s ní již v roce 1984! V tuto chvíli mají lyžaři Jizerské lyžařské magistrály k dispozici více jak 170 km tras v oblíbeném terénu Jizerských hor.
Lyžařské stopy vyvedou nadšence zimního sportu nejen ze známých středisek,Bedřichova a Jizerky, ale i z dalších nástupních míst jako Oldřichov v Hájích, Nové Město pod Smrkem, Desná, Horní Polubný nebo Martinské údolí v Kořenově, do přírody Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory za zážitky a výkony. Díky úzké spolupráci s dalšími provozovateli tratí, např. Jizerky pro vás v Kořenově nebo Bieg Piastów v polských Jakuszycích, mohou lyžaři přejet i na trasy v Krkonoších nebo na upravené tratě na polské straně.

O úpravu tratí v Jizerských horách se již od konce roku 1999 stará Jizerská, o. p. s., založená obcí Bedřichov. Peníze na úpravu tratí získáváme od měst a obcí, Libereckého kraje, sponzorů a dárců, ale i od samotných lyžařů, kteří si zimu bez běhání na lyžích neumí představit.

5km NYČ závodní okruh

Naše firma Nyč sport je od roku 2007 sponzorem úpravy a značení běžeckých tras 5 km okruhu v Bedřichově. Od podzimu 2009 je tato trať, známá jako "pětka", kompletně opravená. Vede z Bedřichova ze stadionu kolem nové tabule vítězů Jizerské 50 a je jednosměrná. Po překonání silnice a stoupání úpatím hory pod rozhlednou Královka pokračuje trať téměř k předhradě Josefův Důl, dále překonává silnici na Novou louku a sjezdem se pak vrací na stadion v Bedřichově.  
Obnovená trať má svou historii, vznikla u příležitosti Mistrovství Evropy juniorů, které se konalo v roce 1976 v Bedřichově. Pětka se ale začala stavět dva roky před šampionátem, přičemž vybudovat v lesích kolem Bedřichova 4 m širokou trať pro klasiku znamenalo tehdy i odstřelování žulových balvanů. Na trase bylo jedno křížení, které se řešilo nadjezdem, tím vzniklo dodnes známé místo s názvem velbloud.

Další zajímavosti:

Od svého vzniku v roce 1976 se na trase opravovalo jen několikrát a jen lokálně. Po 33 letech se konečně dočkala kompletní rekonstrukce včetně podloží a odvodnění. Při rekonstrukci v roce 2009 již nedošlo k obnově rozpadlého nadjezdu a po Pětce se dnes jezdí v opačném směru, jak napovídá i značení.

Rekonstrukce

Jednou z podmínek při celkové rekonstrukci trati v roce 2009 bylo použít výhradně místní materiály. Dodavatel stavby, firma EUROVIA CS, proto nasadila svou mobilní drtící linku a zpracovala nepoužitý žulový materiál z blízkého lomu v Hraničné. Na nově opravenou cestu se navezlo 6 tisíc m3 žulového materiálu (to je pro představu 1 000 nákladních vozů Tatra). Na některých úsecích překonává trať zamokřená místa a bažiny. Takto komplikovaný terén si vyžádal kompletní opravu podloží, včetně odvodnění. Výsledkem je zrekonstruovaná běžecká trasa, kterou bude možno kvalitně upravit i na nižší vrstvě sněhu. Současně vznikla nová cesta pro pěší i cyklisty v létě.
Slavnostní otevření zrekonstruované Pětky proběhlo 3. listopadu 2009 za účasti sponzorů, podporovatelů a hlavně lyžařů. Ti měli k dispozici zbytky říjnového sněhu a asi 5 cm několik hodin staré, bílé pokrývky.

Jak se chovat na magistrále?

I když je lyžování individuální sport, má výrazný společenský prvek v tom, že se neustále potkáváme navzájem ve stopách. I když mezi běžkaři je daleko méně třecích ploch, které zvyšují nervozitu, jako třeba u sjezdařů ve frontách u vleku a tohle naše lyžování je pro svůj charakter spíše balzámem na nervy, slušní běžci a turisté na běžkách dodržují jistá nepsaná pravidla, která vznikla když je bylo potřeba a samozřejmě se vyvíjejí. Některá jsou důležitější, mají vliv i na bezpečnost lyžníků a jiná mají výrazný moralní charakter. Proto jsem je sepsal nejenom pro nováčky ve stopě, ale také kvůli tomu, že bychom o nich mohli diskutovat a zformulovat je tak, aby byla skutečně obecně platná.

 Pravidla pro běžkaře

1. Berte ohled na ostatní, vzájemnou ohleduplností předejdete většině případných nepříjemných situací.

 
2. V upravených stopách jezděte vpravo, podobně jako na silnici.
 
3. Pokud je upravena pouze jedna stopa, přednost má lyžař, který jede z kopce.
 
4. Je-li proříznuta jen jedna stopa a zbytek trati je upraven pro bruslaře, má přednost lyžař jedoucí vpravo, bez ohledu na to, jede-li z kopce nebo do kopce.
 
5. Vzájemné předjíždění lyžařů je povoleno z obou stran. Předjížděný není povinnen uvolnit stopu pro rychlejšího lyžaře, předjíždějící by měl upozornit předjížděného o svém záměru.
 
6. Při předjíždění držte hole těsně u sebe, zabráníte tak případnému zranění.
 
7. Při sjezdu z kopce nezapomeňte zvážit své lyžařské dovednosti, dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních lyžařů, v nepřehledném terénu se pohybujte se zvýšenou opatrností.
 
8. Zastavíte-li nebo spadnete, uvolněte stopu ostatním.
 
9. Ocitnete-li se při nehodě jiného lyžaře, poskytněte mu dle svých schopností první pomoc (ukládá vám to zákon). Mějte u sebe číslo Horské služby, nepřetržitě připravené pomoci při úrazech nebo v jiných krizových situacích.
 
10. Dodržujte prostor pro bruslení, neničte stopu.
 
11. Ve stopě dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních.
 
12. Na lyžařské tratě nevoďte psy! Těžko předvídatelné chování zvířat může být velmi nebezpečné pro lyžaře ve stopě i pro vaše čtyřnohé miláčky samotné. Podle lesního zákona smějí psi do lesa pouze na vodítku. Zcela nepřípustné je nechat se ve stopě táhnout psy na řemenu.
 
13. Běžecké tratě jsou strojově upravovány. Dbejte zvýšené opatrnosti, může dojít k setkání s rolbou a skútry provozovatele a Horské služby. Při setkání uvolněte stopu a umožněte bezpečný průjezd techniky.
 
14. Pohybujte se pouze na značených trasách, jsou koncipovány tak, aby byli spokojeni sportovci i turisté. Opuštěním trasy do lesa nebo na paseky můžete poničit porosty v přísně chráněných územích.
 
15. Ve stopách se pohybujte jen s připnutými lyžemi. Pěší chodci volte jinou cestu, není-li zbytí, pohybujte se mimo upravenou trasu, prošlapaná stopa velmi znepříjemní cestu všem lyžařům.
 
16. Na trase i v okolí udržujte pořádek, pro sebe i pro ostatní.
 
17. Provozovatel běžecké tratě je oprávněn v krajním případě vyloučit osoby, které porušují pravidla chování ve stopě a zásady slušného a kultivovaného chování k ostatním, z užívání tratí, popř. je předat ke stíhání pro přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb. 

Články

Běhání
Postaráme se o správnou techniku běhu i obutí...
15-08-2018
Připravte se na zimu už v létě a na podzim...
01-06-2018
Připravte se na novou sezónu už teď a začněte strukturou lyží...
15-08-2018
Kola Scott a autorizovaný servis...
01-06-2018